Universell utforming

Vi produserer og leverer universelle skilt og merking som oppfyller kravene ihht Tek17 og NS. Vi bidrar også gjerne med rådgivning av regelverket, god veifinning-strategi og utarbeiding av skiltplan.

I tillegg er vi hovedforhandler av Triline skiltsystemer fra Damsleth skilt AS, Norges største kunnskapssenter innenfor universell utforming

Universell utforming av skilt og veifinning er et komplekst fagområde som krever innsikt og forståelse av gjeldende lovverk og standarder. Det er et krav i norsk lov at publikumsbygninger skal være universelt utformet slik at bygget kan benyttes av alle – uansett forutsetninger. Mange tenker nok at dette kun gjelder for funksjonshemmede og svaksynte/blinde, men god merking og skilting er bra for alle. En godt gjennomtenkt veifinning-strategi kan forbedre logistikken og gi en mer positiv opplevelse i bruk av bygget. Det er vel sjeldent noe som er så irriterende som å ikke finne frem dit du skal.

Kontakt oss så hjelper vi deg.

Taktile skilt

Taktile skilt

Vi produserer lasergraverte taktile (følbare)
skilt ihht. Tek17 og Norsk Standard

Se mer
Skiltsystem

Skiltsystem

Ved å bruke et skiltsystem er det enkelt å skifte
ut skiltene når behovet oppstår. Vi tilpasser alle skilt til hvert prosjekt og til dine behov.

Se mer
Kollisjonssikring

Kollisjonssikring

Glassfelt, glassdører, vindu og søyler i kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt skal kontrastmerkes.

Se mer
Trappesikring

Trappesikring

Trappesikring er viktig for å fortelle blinde og svaksynte at de står foran en trapp, og forhindre fallulykker.

Se mer
Ledelinjer

Ledelinjer

Ledelinjer skal gjøre det enklere for svaksynte og blinde å finne frem til viktige romfunksjoner

Se mer
Personvern